ŠKZ ZLATNIK – PULA, u stečaju

Trg Giardini 4, Pula

Prodaja nekretnine javnom dražbom — NOVIGRAD, Istra — Hrvatska
PUBLIC TENDER FOR SALE OF REAL ESTATE IN NOVIGRAD, Istria — CROATIA

 

 

POPIS, PRIKAZ, OPIS, POČETNE PRODAJNE CIJENE I PROCJENE SVIH NEKRETNINA U PRODAJI

 

 


Za sve dodatne obavijesti obratite se stečajnom upravitelju  [Contact]:
 


Stečajni upravitelj  - Bankruptcy Trustee

Dražen Ezgeta, dipl.iur.
 

Telefon (Phone) & FAX

       (052) 43 27 28

       [ +38552432728 ]

GSM (Mobile Phone)

       098 90 23 000

       [ +385989023000 ]

 

 

ŠKZ ZLATNIK – PULA, u stečaju


PRODAJA PUTEM JAVNE DRAŽBE:

 

NEKRETNINE I POKRETNINE U UMAGU, ISTRA:    www.umag-gradnja.com

NEKRETNINE U UMAGU, NOVIGRADU I SEGETU, ISTRA:     www.histriagroup.com

NEKRETNINE U BUJAMA (KAŠTELIMA), ISTRA:    www.gimont-buje.com

NEKRETNINE U VODNJANU, GALIŽANI I PULI, ISTRA:     www.grami-vodnjan.com

NEKRETNINE U UMAGU I BUJAMA, ISTRA:    www.c-umag.com

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:     www.vile-alberi.com

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:   www.punta-internacional.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:  www.gornje-runke.com

NEKRETNINE U POREČU, ISTRA:  www.villa-porec.com

NEKRETNINE U ISTRI:    www.zlatnik-pula.com
 

 

zadnja promjena: 12. listopada 2016.   -   Site Last Updated 10/12/2016

 

HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb, Hrvatska   —   CROATIAN NATIONAL BANK, Zagreb, Croatia

           TEČAJNA LISTA   —    EXCHANGE RATE LIST

 


Za sve dodatne informacije obratite se
stečajnom upravitelju (Bankruptcy Trustee)
ŠKZ ZLATNIK-PULA, u stečaju
na broj mobitela 098 90 23 000   [+385989023000]
ili na broj telefona (052) 43 27 28   [+38552432728]

 

ŠKZ ZLATNIK – PULA, u stečaju

 

PRODANO - SOLD

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 2421
1530 k.o. Gerovo

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Gerovo

Mejakovo

oko 400-500 m
od središta Gerova

ZEMLJOVID
MAP

543 m2

u naravi kuća i dvorište
sa povišenim potkrovljem
i suterenom
u kojem se nalaze dvije garaže

369.046,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

 

k.č.br. 3061/9
i
k.č.br. 3062/2
k.o. Viškovo


PRODANO
SOLD

 

 

kuća:
706 m2


 

pašnjak:
291 m2

u naravi kuća u fazi izgradnje
sa tri etaže NKP 364,38 m2
i dvorište

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER


i

pašnjak

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

obje nekretnine
su procijenjene
u iznosu od

1.015.580,00 kn

 

k.č.br. 1213/2
k.o. Martinski


PRODANO
SOLD

 

 

9.941 m2

pašnjak

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

79.324,00 kn

 

 

USKORO U PRODAJI

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 5052/3
i 5051/2
k.o. Pula

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Pula

Pula

A. Butorac 47

(na drugom katu)


ZEMLJOVID
MAP
[PDF]

ukupna površina

65.22 m2

trosobni stan br. 17
na 2. katu zagrade

(dvije spavaće sobe,
dnevni boravak, kuhinja,
kupaonica, hodnik
i lođa)


KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER
[PDF]

Nekretnina je
procijenjena na iznos od

118.465,00 €

u lipnju 2008. godine

PROCJENA
ACCOUNT

 

k.č.br. 3303/1
k.o. Novigrad

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Novigrad

naselje Stancijeta kod Novigrada

ZEMLJOVID
MAP

1.442 m2

Kuća sa dvorištem
i oranicom.

Zgrada ima oko 25 godina,
vanjski zidovi su fino ožbukani, a balkoni i stepenište
obloženi su keramikom. Vanjska stolarija je drvena.

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

3.626.035,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

Kuća sa dvorištem i oranicom u Stancijeti kod Novigrada

 

NEKRETNINE

U POSTUPKU UVRŠTAVANJA

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

1/2 dijela
k.č.br. 149/2 zgr.
k.o. Nova Vas

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

 

ZEMLJOVID
MAP

1.208 m2

u naravi kuća i dvorište

PROCJENA
ACCOUNT

 

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 190/2
k.o. Prnjani

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

 

ZEMLJOVID
MAP

9.038 m2

pašnjak

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

Nekretnina je
procijenjena na iznos od

108.456,00 kn

u veljači 2013. godine

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

 

Poslovni broj: 10 St-4/15-203

                  

         REPUBLIKA HRVATSKA
     TRGOVAČKI SUD U PAZINU
           Pazin, Dršćevka 1

                 Trgovački sud u Pazinu, po stečajnom sucu Ivanu Dujiću, u stečajnom postupku nad dužnikom ŠKZ ZLATNIK-PULA, u stečaju, Pula,
Trg Giardini 4, OIB: 81201449339, 07. listopada 2016. donio je slijedeći

 

ZAKLJUČAK O PRODAJI

 

I.   Utvrđena je vrijednost nekretnine oznake k.č.br. 190/2 k.o. Prnjani, u naravi pašnjak sa 9038 m2, u iznosu od 108.456,00 kn.

II.  Prodaja nekretnine navedene u točci I. ovog zaključka obavit će se usmenom javnom dražbom na ročištu za prodaju koje će se održati u zgradi
Trgovačkog suda u Pazinu, Dršćevka br. 1, Pazin, sudnica br. 1,
 

dana 16. studenog 2016. godine u 14.00 sati.
 

III. Nekretnina iz točke I. ovog zaključka na ročištu za prodaju ne može biti prodana za cijenu nižu od 30.000,00 kuna.

IV.  Na ročištu za javnu dražbu mogu sudjelovati domaće pravne i fizičke osobe uz dokaz identiteta odnosno izvornika ili javnobilježnički
ovjerovljene preslike izvoda iz sudskog registra, strane pravne i fizičke osobe uz prilaganje dokaza o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta, te
dokaza o identitetu odnosno izvornika ili javnobilježnički ovjerovljene preslike izvoda iz sudskog registra a prevedeno po sudskom tumaču.
Ukoliko navedene osobe na dražbi zastupa punomoćnik, isti mora predočiti javnobilježnički ovjerenu specijalnu punomoć za zastupanje.

       Kao kupci na javnoj dražbi mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su najkasnije dana 14. studenog 2016.
dale osiguranje uplatom iznosa 10% od utvrđene vrijednosti nekretnine, na račun Trgovačkog suda u Pazinu,
HR4323900011300029763, poziv na broj 020-04-15.

    
Kupac je potvrdu o prethodnoj uplati osiguranja (ovjerenu od banke ili FINE) obvezan predočiti sucu prije nego što sudac pristupi dražbi.
Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena osiguranje će se vratiti nakon zaključenja javne dražbe.

V.   Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine kupcu.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.
Iz položenog osiguranja namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.
     Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

VI.    Sud ovlašćuje ŠKZ ZLATNIK-PULA, u stečaju, da o svom trošku objavi ovaj zaključak u sredstvima javnog priopćavanja, odnosno da o zaključku
obavijesti osobe koje se bave posredovanjem pri prodaji nekretnina.

VII.   Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine mogu istu razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem ŠKZ ZLATNIK-PULA,
u stečaju, na mob. 098 90 23 000 ili tel. 052 43 27 28.

VIII.  Ovaj zaključak će se objaviti na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Pazinu.

 

Obrazloženje

Sud je donio rješenje posl. br. St-4/15-134  od 6. svibnja 2015. godine (list 927 spisa) o prodaji nekretnine iz točke I. ovog zaključka.
Budući da predmetna nekretnina nije prodana na sedmoj javnoj dražbi održanoj 22. rujna 2016., temeljem odredbe čl. 164. st. 4.
Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/1996, 161/1998, 29/1999, 129/2000, 123/2003, 197/2003, 187/2004, 82/2006, 116/2010,
25/2012, 133/2012, 45/2013 – dalje SZ, koji se primjenjuje temeljem čl. 441. Stečajnog zakona, Narodne novine br. 71/2015),
valjalo je odlučiti kao u izreci ovog zaključka.

U Pazinu, 07. listopada 2016.

 

                                                                                                                                                                                 Stečajni sudac

                                                                                                                                                                                     Ivan Dujić

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog zaključka nije dopuštena žalba (čl. 11. st. 9. SZ-a).

DNA:
- e-oglasna ploča suda
- Stečajni upravitelj Dražen Ezgeta iz Popreča, Mateo Benussi 8
- Čondić Tomislav, Vodice, Poljička 35
- Doblanović Denis, Pula, Marulićeva 45/II
- Pucar Lari, Vukovar, Borovo naselje, Brandajza 28
- Zengić Damir, Fažana, Sv. Elizeja 7
- Stojanović Ivica, Pula, Divkovićeva 3
- Porezna uprava, Ispostava Pula